Интелектуалната собственост в онлайн бизнеса

Ръководите успешен бизнес или сега започвате - изграждането на успешно онлайн присъствие е в огромната си част интелектуален труд, чиято стойност често е незаслужено пренебрегвана. Вижте как да опазите пазарния си дял от чужди посегателства.

Интелектуална собственост

Как да разпознаем интелектуалната собственост в бизнеса? Безбройните търговски предложения биват разпознавани и избирани от потребителите благодарение на интелектуалната собственост, но как да я определим и разграничим?

Нова софтуерна система за управление на дейността

Лого 2010-2015г.

Щастливи сме да се похвалим, че от началото на месец Ноември’14 внедрихме нова софтуерна система за управление на делата в кантората. Системата е разработена по поръчка – специално за нашите нужди и организация на работа.…

Онлайн поръчки за подновяване на регистрацията

Лого 2010-2015г.

Системата за онлайн подновявания е налична тук. Моля, имайте предвид, че нормативната уредба не позволява добавяне на продукти (стоки или услуги) към регистрацията, а само ограничаване (премахване на продукти) от списъка.…

Закон за Търговските и индустриалните марки, 1893

Лого 2010-2015г.

В България търговските марки са уредени нормативно за пръв път в Закон за Търговските и индустриалните марки, обнародван в Държавен вестник бр. 16 от 22 Януари 1893 г.

Втори закон със същото наименование е приет през 1904 г.…