Внимание – измамни съобщения за плащане!

От години клиентите на кантората ни уведомяват за това, че заявителите, съотв. притежателите на марки, патенти, полезни модели и промишлен дизайн получават съобщения от различни лица, изискващи парични суми за вписване в неофициални или мними регистри.

Световната организация за Интелектуална собственост (СОИС) публикува и редовно обновява информация за видовете измамни документи относно различните обекти, които администрира. Информацията е налична на сайта на СОИС. Ако получите подобно съобщение, моля проучете внимателно неговото съдържание и произход.

Образци на заблуждаващите съобщения относно Търговските марки от 2009 год. до сега можете да видите тук.

Макар и със закъснение от 6 (шест) години, Патентно ведомство също публикува съобщение за заблуждаващата практика.

Публикуваме копие от заблуждаващо съобщение на български език, което са получили почти всички лица, чиито данни могат да бъдат извлечени от публичния регистър на Патентно ведомство:

Ред. на 31/01/2017г., осн. – добавен нов образец.

Comments are closed.