Най-важното в новия Закон за търговските марки (ЗМГО)

Проектът за нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) въвежда най-мащабните промени в областта след въвеждането на т.нар. "опозиционна система" през 2011 г. и транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета в националното законодателство.