Онлайн поръчки за подновяване на регистрацията

Системата за онлайн подновявания е налична тук. Моля, имайте предвид, че нормативната уредба не позволява добавяне на продукти (стоки или услуги) към регистрацията, а само ограничаване (премахване на продукти) от списъка.

Comments are closed.