Патент и патентоване – какво е важно да знаем?

Патент и патентоване

Патент
Какво е патент?
Същност и определение

Често под “патентоване” или "регистрация на патент" се разбира най-общо придобиване на права върху различни видове обекти на индустриалната собственост.

патентованеСпецифичното значение на термина "патентоване" е свързано с признаването на изключително право върху изобретение чрез издаване на патент.
Притежателят на патент:

 • има изключително право и може да забрани на друг да използва изобретението;
 • има права за управление и разпореждане с патента (продажба; апорт; лицензиране и др.)

Патентоване на име или лого
Как се патентова идея?

Дали е възможно патентоване на моята идея?

За да се отговори на въпроса е необходимо да се отграничат “абстрактна идея” от “конкретна идея":

Например, идеята за изделие "модулна мандра" е абстрактна докато не включи конкретно описание на продукта - вид, размер, брой на модулите, разположение, начин на взаимодействие и/или връзки помежду им.

 • Абстрактната идея е най-обща концепция, представа или замисъл. В този им вид “идеите” не подлежат на патентоване.
 • Патентоспособната идея предполага възможност за конкретно изпълнение, макар все още неосъществено. Всеки конкретен начин за изпълнение на идеята може да бъде защитен, стига да не попада в предвидените от закона изключения.
Патентоване на продукт

патентоване на продуктКога е възможно патентоване на софтуерен продукт? Вижте възможностите за софтуерни патенти.
Осигуряването на монопол за определен продукт или технология става в две основни форми: патент и полезен модел.

 • Патентът е традиционна форма на закрила с валидност максимум 20 год. Процедурата по издаване включва проверка по същество и продължава няколко години.
 • Полезният модел (т. нар. "малък патент") се издава бързо по регистрационна процедура. Полезните модели имат срок на действие до 10 год. и някои ограничения в обхвата - например методи не могат да бъдат регистрирани като полезни модели.
Колко струва?

Цената може да варира в много широки граници - от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева - в зависимост от предмета на закрила и територията на валидност. Основните компоненти на бюджета са:

 • съставяне на патентното описание, преработка и преводи
 • официални такси в процедурите по издаване на патента
 • такси за поддържане на действието

Държавните такси за издаване на патент в България може да изчислите с нашия

Закрилата на индустриалната собственост, включително патентите, е на териториален принцип, т.е. патентът действа само за държавите, в които е признат.

Към настоящия момент няма "световен патент", т.е. патент с единно действие във всички държави по света.
Международна закрила (само за определен от заявителя брой държави) може да бъде постигната по различни начини, най-популярните от които са:

Патент за дизайн

 • Когато “дизайн” представлява създадена емблема, лого, друг образ или знак включително и изписването на думи или части от тях със създадени за тази цел писмени знаци (но не и цели шрифтове), то закрилата следва да бъде чрез “регистрация на запазена марка“.
 • Когато под “патентоване на дизайн” се разбира външния вид на продукт, то закрила се предоставя чрез “регистрация на промишлен дизайн”.
 • Отделно, авторството на дизайна, като резултат от творческа дейност е защитено с авторски права, които (в зависимост от редица фактори) могат да принадлежат на различни лица.

Comments are closed.