Портфолио

Партнираме си с всички отрасли на промишлеността

Повече от 24 години доверие, обективност и професионализъм в защитата на интелектуалната собственост основани на опит и участие в повече от 1800 процедури по установяване/защита на права върху индустриална собственост – патенти, полезни модели, марки и промишлен дизайн.

Текущото ни портфолио от национални марки понастоящем включва над 840 обекта

Извадка от портфолиото за български национални марки:

Текущото ни портфолио от марки – международни регистрации и марки на Европейския съюз към началото на 2022 г. включва над 150 процедури:

Текущото ни портфолио от дизайни към началото на 2022 г. включва над 350 процедури:

Извадка от портфолиото за промишлени дизайни:

Comments are closed.