Портфолио

Обслужваме всички отрасли на промишлеността

Над 20 години опит и участие в повече от 1000 процедури по установяване/защита на права върху индустриална собственост – патенти, полезни модели, марки и промишлен дизайн.

Извадка от портфолиото за национални марки понастоящем включващо над 750 обекта
Портфолио международни марки към началото на 2019 г.
Портфолиото ни от международни марки към началото на 2019 г. включва над 60 процедури [виж подробно].
Портфолио европейски марки към началото на 2019 г.
Портфолиото ни от марки на Европейския съюз към началото на 2019 г. включва повече от 50 процедури [виж подробно].

Comments are closed.