Портфолио

За всички отрасли на промишлеността

Повече от 22 години доверие, обективност и професионализъм в защитата на интелектуалната собственост основани на опит и участие в повече от 1000 процедури по установяване/защита на права върху индустриална собственост – патенти, полезни модели, марки и промишлен дизайн.

Извадка от портфолиото за национални марки понастоящем включващо над 750 обекта

Портфолиото ни от международни марки към началото на 2019 г. включва над 60 процедури [виж подробно].
Портфолиото ни от марки на Европейския съюз към началото на 2019 г. включва повече от 50 процедури [виж подробно].

Comments are closed.