Да действам ли сам?

Свободният пазар определя цената така, че в по-голямата част от случаите, да е по-изгодно работата да бъде възложена на специалист. Кога е подходящо самостоятелно изпълнение? Примерна оценка на разноските.

БЕЗПЛАТЕН КАЛКУЛАТОР: Цена за патент

Патент: цена за патентоване на изобретение