Да действам ли сам?

Свободният пазар определя цената така, че в по-голямата част от случаите, да е по-изгодно работата да бъде възложена на специалист. Кога е подходящо самостоятелно изпълнение? Примерна оценка на разноските.

БЕЗПЛАТЕН КАЛКУЛАТОР: Цена за патент

Колко струва патент?

Цената може да варира в много широки граници - от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева - в зависимост от предмета на закрила и територията на валидност. Основните компоненти на бюджета са:

  • съставяне на патентното