Как работим?

Възлагане

По удобен за Вас начин – включително по електронен път и по телефона.

Потвърждение

Получавате потвърждение в същия или най-късно през следващия работен ден.

План

След анализ на възможностите препоръчваме оптимален подход и планираме изпълнението.

Изпълнение

Провеждаме процедурите като внасяме от името и за сметка на клиента държавните такси.

Контрол

Изпращаме безплатно информация за текущото развитие при промяна в статуса или при поискване.

Документи

Издадените патенти, сертификати, удостоверения и др. предоставяме незабавно или съхраняваме до поискване.

Отговорност

Следим сроковете и изпращаме уведомления за предстоящи действия.

Comments are closed.