Описание на работния процес

ПЛАНИРАМЕ ЗАЩИТАТА
ПРОВЕЖДАМЕ ПРОЦЕДУРИТЕ
СЛЕДИМ СРОКОВЕТЕ
ПЛАЩАМЕ ТАКСИТЕ
Получавате пълна и точна информация за изпълнението. Уверено и спокойно се фокусирате върху други задачи. Записваме и проследяваме всички срокове. Внасяме дължимите такси.

Работен процес

 • Възлагане (задача или въпрос)
  Приемаме денонощно съобщения по имейл и факс, а телефонни обаждания - всеки работен ден от 9:30 до 17:00 ч.
 • Потвърждение
  Потвърждаваме приемането на съобщението в същия или най-късно през следващия работен ден.
 • Възможни решения
  Изпращаме информация за възможните варианти на изпълнение, срокове и разчети.
 • Избор
  След анализ на възможностите препоръчваме оптимален подход.
 • Текуща информация
  Изпращаме безплатно информация за текущото развитие на проектите, както при поискване, така и при всяка промяна в статуса.
 • Официални документи
  Издадените от ведомствата документи - патенти, сертификати, удостоверения и др. - предоставяме незабавно или съхраняваме до поискване.
 • Своевременно известяване
  Следим сроковете и изпращаме уведомления за предстоящи действия по запазване на правата - например за подновяване на регистрацията; годишни патентни такси; наблюдение на марка; граничен контрол.
 • Внасяме дължимите такси.
  Официалните такси заплащаме от името и за сметка на клиента, като предоставяме съответни разходни документи.

Comments are closed.