Райна Пиперкова

Райна Пиперкова

Инж. Райна Пиперкова

Административен ръководител на кантората

View Rayna Piperkova's profile on LinkedIn

Съставяне на патентни описания и защита на изобретения.
Администрация на издадени патенти, регистрирани марки и дизайни.

 • Инженер-геодезист (1997), Университет по архитектура, строителство и геодезия, София
 • (1997-2014) Проектант, Геотехноинженеринг / Евротранспроект
 • (от 2015 до

Момчил Златарев

Патентен адвокат интелектуална собственост

Момчил Златарев

Адвокат, съдружник
Представител по индустриална собственост
Оценител на патенти и търговски марки

View Momchil Zlatarev's profile on LinkedIn

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 • (от 1998 до сега) Работи в областта на интелектуалната собственост
 • (от 2007 до сега) Съдружник и управител на кантората

КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Магистър по право, Великотърновски

Инж. Мария Янакиева-Златарева

Мария Златарева

Инж. Мария Златарева

Основател на кантората
Представител по индустриална собственост
Оценител на интелектуална собственост

№87 в регистъра на Патентно ведомство; № 0124100 в регистъра на Европейско патентно ведомство; № 37018 в регистъра на EUIPO

КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Строителен инженер (1972), Университет по

Инж. Румен Георгиев Караджов

Инж. Румен Караджов

Представител по индустриална собственост
№ 177 в регистъра на Патентно ведомство

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Патентен Специалист (1972) Технически университет, София
 • Машинен инженер (1966) Технически университет, София

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 • (2002 до сега) Представител по индустриална собственост (Патентен представител)
 • (1994 -

Йордан Златарев

Правен консултант

КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • (1992) Дипломант на Висшата школа по патентно дело, Технически Университет, София
 • (1972) Юрист, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 • (2006) Правен консултант
 • (1997 – 2006) Съдия във Върховния административен съд на РБ
 • (1994 – 1996) Съдия