Какво е мониторинг (наблюдение) на търговска марка?

Какво е мониторинг и може ли друг да вземе моята марка?

Мониторингът представлява наблюдение и своевременно известяване когато някой иска да регистрира Вашата търговска марка.

Защо ми е необходим мониторинг?

След години успешно разрастване на бизнеса - продажба на електроуреди - при нас дойдоха Светла и Николай.

Проблемът: основния им търговски канал, известна онлайн платформа е прекратила достъпа по сигнал, че използват чужда маркаСветла и Николай са основателно притеснени, защото губят пари - физическият магазин осигурява под 20% от приходите.

- Но как е възможно да ни спрат продажбите?!... - питат те. - Ние имаме регистрирана марка от няколко години!

Всеки ли може да регистрира моята марка?

Според действащия закон всеки би могъл да запази за себе си Вашата марка. Патентно ведомство ще приеме всички заявки срещу регистрацията на които не се противопоставите!

Често ли се случва?

Колкото по-голям принос има търговската марка във формирането на печалба от даден продукт, толкова по-голяма е вероятността да станете жертва на нелоялни практики. Ето скорошни случаи от практиката [вижте още примери]:
 

Защо професионален мониторинг?

▪ При над 11 млн. регистрирани марки на територията на Европейския съюз
▪ и повече от 100 хил. заявки годишно с посочена България
▪ собственоръчното наблюдение е силно затруднено.

Как да се предпазим от опасността?

За да запазите монопола си и да останете единствен титуляр на изключителното право Вие трябва да възразите срещу новите регистрации в предвидения от закона срок! Мониторингът е единствения ефективен начин да се гарантира своевременното подаване на опозиция и предотвратяване регистрацията на същата или подобна марка от други лица.

Практиката автоматизираното наблюдение да се замества с регулярни проучвания в Интернет - например чрез Google - рядко е целесъобразна. От една страна на Интернет търсачките е необходимо време докато индексират и започнат да извеждат информация и, от друга страна, умелите конкуренти ще са регистрирали марката на свое име преди да започнат използването ѝ.

Предимствата да изберете "Златареви"

Разумна цена и пакетни отстъпки
  • Включва всички регистри 1
  • Винаги можете да се откажете
  • Сумата за оставащия период ще бъде върната
Безплатен анализ и препоръки
  • Без периодични доклади
  • Ние проучваме резултатите
  • Получавате персонален съвет за действие само при необходимост
Надеждна информационна система
  • Дълъг срок на предизвестие
  • Релевантни резултати
  • Международно призната автоматизирана система

Допълнителни ползи

Предоставя информация за конкурентите
За да бъде максимално ефективна услугата "мониторинг" се предлага във вариант, който позволява глобално следене на всички заявки за марки подадени от конкурент и предоставя информация за разработката на нови конкурентни продукти или навлизането на нови географски пазари.
Трябва ли случайно да установите, че клиентите Ви са заблудени от наличието на конкурент използващ същата или подобна марка? Най-често това става при рекламации от недоволни потребители, които предполагат, че Вие носите отговорността за качеството. Наблюдението на търговската марка улеснява мониторинга на пазара - наличието на заявка за същата или подобна марка може да бъде сигнал за неправомерното ѝ използване.
Подаването на опозиция най-често е по-евтино и по-ефективно в сравнение с процедурата по заличаване на вече регистрирана марка. Това важи особено силно за държави, в които (все още) процедурата по заличаване не е административно, а съдебно производство - например Италия, където разликата в цената и продължителността на двете производства може да достигне няколко пъти.

Кога да въведа мониторинг?

Целесъобразно е наблюдение на марката да бъде въведено най-късно с регистрацията ѝ, а понякога - заедно с подаването на заявката.

Обективно погледнато наблюдение е необходимо за всяка марка, която е във фактическа употреба - дори да не е регистрирана - защото има риск ползвателят да се окаже в положението на нарушител на чуждо изключително право с всички съпътстващи загуби произтичащи от забрана за използване на марката и обезщетения.

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Златареви са отлични специалисти и спокойно се фокусирам върху други задачи."

"Елиминирах притесненията си за търговските марки - Златареви имат грижата."

"Златареви предлагат целесъобразни и ефективни решения, без излишни разноски."

Notes:

  1. Всички действащи на съответната територия регистри: за България се наблюдават националните заявки, заявките за марки на ЕС и международните регистрации - когато е посочена България или ЕС

Comments are closed.