Какво е мониторинг (наблюдение) на търговска марка?

Какво е мониторинг и може ли друг да вземе моята марка?

Мониторингът представлява наблюдение и своевременно известяване когато някой иска да регистрира за себе си Вашата търговска марка.

Проблемът

След години успешно разрастване на бизнеса - продажба на електроуреди - при нас дойдоха Светла и Николай.

Проблемът: основния им търговски канал, известна онлайн платформа е прекратила достъпа по сигнал, че използват чужда маркаСветла и Николай са основателно притеснени, защото губят пари - физическият магазин осигурява под 20% от приходите.

- Но как е възможно да ни спрат продажбите?!... - питат те. - Ние имаме регистрирана марка от няколко години!

Защо ми е необходим мониторинг?

При липса на мониторинг всеки би могъл да регистрира и използва Вашата марка: чл. 37 от новия ЗМГО изрично посочва, че дори притежателя на по-ранна марка когато "в продължение на 5 последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска заличаване на регистрацията или да се противопостави на използването на по-късната марка на основание на по-ранната си марка по отношение на стоките или услугите, за които по-късната марка е използвана, освен когато заявката за регистрация на по-късната марка е подадена недобросъвестно 1".

Ако не следите за правата си всеки би могъл да регистрира като собствена търговска марка Вашето фирмено наименование, което, ако изпълнява функциите на търговска марка също би следвало да подлежи на наблюдение (чл. 12, ал. 7 от ЗМГО).

Всеки ли може да регистрира моята марка?

Според действащия закон всеки би могъл да запази за себе си Вашата марка. Патентно ведомство ще приеме всички заявки срещу регистрацията на които не се противопоставите!

Често ли се случва?

Колкото по-голям принос има търговската марка във формирането на печалба от даден продукт, толкова по-голяма е вероятността да станете жертва на нелоялни практики. Ето скорошни случаи от практиката [вижте още примери]:
 

Защо професионален мониторинг?

▪ При над 11 млн. регистрирани марки на територията на Европейския съюз
▪ и повече от 100 хил. заявки годишно с посочена България
▪ собственоръчното наблюдение е силно затруднено.

Как да се предпазим от опасността?

За да запазите монопола си и да останете единствен титуляр на изключителното право Вие трябва да възразите срещу новите регистрации в предвидения от закона срок! Мониторингът на търговската марка е единствен ефективен начин да се гарантира своевременното подаване на опозиция и предотвратяване регистрацията на същата или подобна марка от други лица.

Практиката автоматизираното наблюдение да се замества с регулярни проучвания или следене в Интернет - например чрез Google - рядко е целесъобразна. От една страна на Интернет търсачките е необходимо време докато индексират и започнат да извеждат информация и, от друга страна, умелите конкуренти ще са регистрирали марката на свое име преди да започнат използването ѝ.

Предимствата да изберете "Златареви"

Разумна цена и пакетни отстъпки
 • Включва всички регистри 2
 • Винаги можете да се откажете
 • Сумата за оставащия период ще бъде върната
Безплатен анализ и препоръки
 • Без периодични доклади
 • Ние проучваме резултатите
 • Получавате персонален съвет за действие само при необходимост
Надеждна информационна система
 • Дълъг срок на предизвестие
 • Релевантни резултати
 • Международно призната автоматизирана система

Допълнителни ползи

Предоставя информация за конкурентите
За да бъде максимално ефективна услугата "мониторинг" се предлага във вариант, който позволява глобално следене на всички заявки за марки подадени от конкурент и предоставя информация за разработката на нови конкурентни продукти или навлизането на нови географски пазари.

Кога да въведа мониторинг?

Целесъобразно е наблюдение на марката да бъде въведено най-късно с регистрацията ѝ, а понякога - заедно с подаването на заявката.

Обективно погледнато наблюдение е необходимо за всяка марка, която е във фактическа употреба - дори да не е регистрирана - защото има риск ползвателят да се окаже в положението на нарушител на чуждо изключително право с всички съпътстващи загуби произтичащи от забрана за използване на марката и обезщетения.

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Златареви са отлични специалисти и спокойно се фокусирам върху други задачи."

"Елиминирах притесненията си за търговските марки - Златареви имат грижата."

"Златареви предлагат целесъобразни и ефективни решения, без излишни разноски."

Notes:

 1. бел. авт.: Недобросъвестното заявяване се установява сравнително трудно и само по съдебен ред, което означава водене на продължителни и съответно скъпи съдебни дела
 2. Всички действащи на съответната територия регистри: за България се наблюдават националните заявки, заявките за марки на ЕС и международните регистрации - когато е посочена България или ЕС

Comments are closed.