Мониторинг (наблюдение) на търговски марки

ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНИТОРИНГ

Не рискувайте друг да регистрира и използва Вашата марка!

Наблюдението на марка позволява подаване на опозиции в срок - чрез навременно известяване, че друг иска да регистрира същата или подобна марка. Предимства:

  • Международно призната информационна система
  • Релевантни резултати за всички заявки с действие в България*
  • Безплатен анализ на възможностите

*Вкл. национални, европейски и международни с посочване на ЕС или България.

Специализиран мониторинг на търговската марка:

Единствения практически приложим метод за опазване на регистрацията

caret-down caret-up caret-left caret-right
Мадлена Георгиева Подемкран АД, Габрово

"Златареви са отлични специалисти и спокойно се фокусирам върху други задачи."

Валентин Илиев ВасВалАуто

"Елиминирах притесненията си за търговските марки - Златареви имат грижата."

"Целесъобразни и гъвкави и бързи решения за всеки един случай. Без излишни разноски."

Comments are closed.