Какво е мониторинг на търговска марка?

Какво е мониторинг на търговска марка?

Мониторингът представлява наблюдение и своевременно известяване когато някой иска да регистрира Вашата търговска марка.

Защо ми е необходим мониторинг?

След години успешно разрастване на бизнеса - продажба на електроуреди - при нас дойдоха Светла и Николай. Проблемът: основния им търговски канал, известна онлайн платформа е прекратила достъпа по сигнал, че използват чужда маркаСветла и Николай са основателно притеснени, защото губят пари - физическият магазин осигурява под 20% от приходите. Въпросът е:

- Как е възможно да ни спрат продажбите, след като ИМАМЕ регистрирана марка от няколко години?!

Всеки ли може да регистрира моята марка?

Според действащия закон всеки би могъл да запази за себе си Вашата марка. Патентно ведомство ще приеме всички заявки срещу регистрацията на които не се противопоставите!

Често ли се случва?

Колкото по-голям принос има търговската Ви марка във формирането на печалба от даден продукт, толкова по-голяма е вероятността да станете жертва на нелоялни практики. Ето скорошни примери от практиката с няколко известни марки:
 

Защо професионален мониторинг?

При над 11 млн. регистрирани марки на територията на ЕС и повече от 100 хил. заявки годишно собственоръчното наблюдение е силно затруднено.

Как да се предпазим от опасността?

За да запазите монопола си и да останете единствен титуляр на изключителното право Вие трябва да възразите срещу новите регистрации в предвидения от закона срок! Мониторингът е единствения ефективен начин е да се гарантира своевременното подаване на опозиция и предотвратяване регистрацията на същата или подобна марка от други лица.

Практиката автоматизираното наблюдение да се замества с регулярни проучвания в Интернет - например чрез Google - рядко е целесъобразна. От една страна на Интернет търсачките е необходимо време докато индексират и започнат да извеждат информация и, от друга страна, умелите конкуренти вече ще са регистрирали марката на свое име.

Предимства на нашата услуга

Разумна цена и пакетни отстъпки
  • Включва всички регистри 1
  • Винаги можете да се откажете
  • Сумата за оставащия период ще бъде върната
Безплатен анализ и препоръки
  • Без периодични доклади
  • Ние проучваме резултатите
  • Получавате персонален съвет за действие само при необходимост
Надеждна информационна система
  • Дълъг срок на предизвестие
  • Релевантни резултати
  • Международно призната автоматизирана система

Допълнителни ползи

Наличието на заявка за марка може да посочи неправомерно използване от конкурент - улеснява и прави по-евтин мониторинга на пазара и събирането на доказателства.

Подаването на опозиция, освен по-евтино, е и по-ефективно от искането за заличаване на вече регистрирана марка - особено в държави, в които (все още) процедурата по заличаване не е административно, а съдебно производство, например Италия, където разликата в цената и продължителността на двете производства може да достигне няколко пъти.

Наблюдение на конкурент - може да предостави днни за разработката на конкурентни продукти или навлизането на нови пазари.

Предпазва Ви, също така, неочаквано да установите, че клиентите Ви са заблудени от наличието на конкурент използващ същата или подобна марка - най-често това става при рекламации от недоволни потребители, които предполагат, че Вие носите отговорността за качеството.

Кога да въведа мониторинг?

Целесъобразно е наблюдение на марката да бъде въведено най-късно с регистрацията на марката, а често - при подаване на заявката за регистрация. Реално от наблюдение са нуждаят дори марките, който са във фактическа употреба дори и да не са регистрирани, защото ползвателят им рискува да се окаже в положението на нарушител на чуждо изключително право.

Подаването на опозиция, освен по-евтино, е и по-ефективно от искането за заличаване на вече регистрирана марка - особено в държави, в които (все още) процедурата по заличаване не е административно, а съдебно производство, например Италия, където разликата в цената и продължителността на двете производства може да достигне няколко пъти.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Мадлена Георгиева Подемкран АД, Габрово

"Златареви са отлични специалисти и спокойно се фокусирам върху други задачи."

Валентин Илиев ВасВалАуто

"Елиминирах притесненията си за търговските марки - Златареви имат грижата."

"Целесъобразни и гъвкави и бързи решения за всеки един случай. Без излишни разноски."

Notes:

  1. Всички действащи на съответната територия регистри: за България се наблюдават националните заявки, заявките за марки на ЕС и международните регистрации - когато е посочена България или ЕС

Comments are closed.