Търговска марка и търговско име (фирма)

Съвпадението между наименованието на търговеца (фирма) и наименованието на продукта (марка) не е проблем, когато са притежание на едно и също лице, но е рисковано, когато са притежание на различни лица.

Нови такси за регистрация на марка в ЕС

С влизащите в сила на 23 март 2016г изменения в уредбата за марките с единно действие в ЕС се променя и системата за заплащане на съответните официални такси.…

Нова софтуерна система за управление на дейността

Щастливи сме да се похвалим, че от началото на месец Ноември’14 внедрихме нова софтуерна система за управление на делата в кантората. Системата е разработена по поръчка – специално за нашите нужди и организация на работа.…

Внимание – измамни съобщения за плащане!

Публикуваме копие от заблуждаващо съобщение, което са получили почти всички лица, чиито данни могат да бъдат извлечени от публичния регистър на Патентно ведомство.