Търговска марка – какво е важно да знаем?

Tърговските марки

търговска марка символ
Какво е търговска марка?

Най-често понятието „търговска марка“ се използва в широк смисъл, като родово понятие, във връзка с функцията на марките да обозначават всякакви продукти реализирани в стопанската дейност – стоки и/или услуги. Легалното понятие е (само) "марка".

Известната ябълка на Apple или емблемата на Вашия автомобил - търговската марка отличава конкурентните продукти и насочва потребителя. Търговски марки могат да бъдат най-разнообразни означения: думи, лога, слогани, емблеми, имена, пиктограми, мелодии и др. [Вижте видовете]

защита на търговска маркаПравото върху търговска марка се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия, който го е поискал (чл. 10 от ЗМГО).

По правило, марките не съдържат указания за технически или други характеристики, а самите те служат като гаранция за произход и качество. [Как да разпознаем търговските марки в бизнеса?]

Какво е запазена марка?

запазване на търговска маркаЕдно означение се превръща в запазена марка, след като бъде регистрирано по предвидения за това ред.
Наличието на регистрация е предпоставката с най-голямо значение за защита на търговската марка от нарушения и предотвратяването на загуби от злоупотреби, фалшификати и имитации.

Единствено регистрираните марки подлежат на защита чрез искове за забрана на използването и обезщетение за вреди. Само към тях са приложими административнонаказателни мерки и граничен контрол. [Процедура по запазване на марка в Патентно ведомство]

Фирма и търговска марка

В практиката често се смесват понятията “търговска марка” и “фирма" (фирмено име/наименование). Докато марките разграничават конкурентните продукти – стоки или услуги, то фирмените имена идентифицират самия търговец, без връзка с конкретна стока или услуга.

Възможно е едно предприятие да реализира продукцията си, означена с една или повече търговски марки, които не съвпадат с търговското му наименование (фирмата). Съвпадението на търговска марка с фирма е рисковано, когато са притежание на различни лица.

Лого и търговска марка

Най-често срещаните разновидности на търговски марки са фирмено лого и логотип. Разбира се, както и при останалите видове марки, те трябва да отговарят на изискванията на закона, за да бъдат регистрирани.

лого и търговска маркаКогато марката представлява лого, закрилата включва всичките му елементи – думи, начин на изписване, цветове, графични части, както и взаимното им разположение.

Как се прави?

Търговска марка

Производството по регистрация обичайно продължава около 6 до 8 месеца, но може да бъде и значително по-дълго.

Вижте подробности за процедурата пред Патентно ведомство.

Колко струва?
Да действам ли сам?

Ползата от самостоятелно действие е ограничена - в повечето случаи е целесъобразно възлагането на специалист. Освен изгодна, професионалната услуга е сигурна и Ви освобождава време.

Comments are closed.