Търговската марка – какво е важно да знам?

Търговските марки - какво е важно да знам?

Какво е търговска марка?

Най-често названието "търговска марка" се използва в широк смисъл, като родов термин, във връзка с функцията на марките да обозначават всякакви продукти реализирани в стопанската дейност – стоки и/или услуги. Легалното понятие е (само) "марка" 1.

Търговската марка отличава конкурентите и насочва потребителя в неговия избор. По правило, марките не съдържат указания за технически или други характеристики, а самите те служат като гаранция за произход и качество - например известната ябълка на Apple или емблемата на Вашия автомобил.

Търговски марки могат да бъдат най-разнообразни означения

Най-често срещаните видове са фирмено лого и логотип, но могат да бъдат също думи, слогани, емблеми, имена, пиктограми, мелодии и др.

Какво е запазена марка?

Едно означение се превръща в запазена марка, след като бъде регистрирано по предвидения за това ред - наличието на регистрация е предпоставката с най-голямо значение за защита на търговската марка от нарушения и предотвратяването на загуби от злоупотреби, фалшификати и имитации.

Единствено регистрираните марки подлежат на защита чрез искове за забрана на използването и обезщетение за вреди. Само към тях са приложими административнонаказателни мерки и граничен контрол.

Рискувам ли без регистрация?

Липсата на регистрация е съпътствана от два основни риска: загуба на инвестициите в бранда и отговорност за нарушениe на чужди права.

Какво печеля от регистрацията?

Регистрацията осигурява монопол върху използването на търговския знак. Притежателят ѝ може да забрани на друг да използва същия или объркващо сходен знак в търговската си дейност, включително и като фирмено наименование.

Как се прави и колко струва?

Правото върху търговска марка се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия, който го е поискал (чл. 10 от ЗМГО).

Международна закрила

Практическо значение за българските предприемачи имат основно три подхода:

Вижте полезна информация за марките на Европейския съюз [тук]
Международната регистрация не е еквивалент на "световна марка". Каква е разликата разберете [тук]
Подходящ е основно в два случая: когато закрила не може да се постигне по друг начин или когато интереса на заявителя се отнася само до въпросната държава. Особеностите на този подход зависят от конкретната държава.

Фирма и търговска марка

В практиката често се смесват понятията “търговска марка” и “фирма" (фирмено име/наименование). Докато марките разграничават конкурентните продукти – стоки или услуги, то фирмените имена идентифицират самия търговец, без връзка с конкретна стока или услуга.

Възможно е едно предприятие да реализира продукцията си, означена с една или повече търговски марки, които не съвпадат с търговското му наименование (фирмата). Съвпадението на търговска марка с фирма е рисковано, когато са притежание на различни лица [вижте повече].

Обхват на закрила

5 популярни мита за търговските марки

Първи мит

Нарушителят променя буква и ...марката не важи!?

Реалност: закрилата е в сила когато е възможно объркване, включително и при по-големи разлики.
Когато марката представлява лого, закрилата включва всичките му елементи – словна част, начин на изписване, цветове, графични части, както и взаимното им разположение.

 

Примери:

Объркване е възможно дори когато размяната на буквите води до различно значение на думата, защото потребителя възприема марката в нейната цялост.

 

Откъде идва?

Основание за този мит са специфични случаи, например - за българския потребител, означението „DIVIN” поставено върху напитка, би било объркващо сходно с популярната марка за бутилирана вода.

DEVIN   DIVIN

Във Франция, от друга страна, разликата най-вероятно би била достатъчна - предвид различното значение на думите във френския език (DEVIN-гадател; DIVIN-божествен).

Разликата става особено значима ако е придружена и с други отлики – например в шрифта, етикета или вида на брандираната напитка (например вода и вино).

Втори мит

Друг не може да регистрира моята марка

Реалност: Всеки би могъл да регистрира чужда марка - ако няма опозиция в предвидения от закона срок.

Притежателят на марка е ангажиран с подаването на опозиция - администрацията НЕ следи служебно за по-ранни права - това е т. нар. "опозиционна процедура", действаща в България от 2011 г. [повече за опозициите]

Примерите са многобройни - един от нашумелите напоследък е за марката "Боженци". Постоянно се правят опити за регистрация на чужди марки, включително известни брандове: жертви са Tesla, Lamborghini, Maserati и Bugatti.

Годишно над 90 хил. заявки за марки посочват България, затова е целесъобразно въвеждане на автоматизирано наблюдение (мониторинг) за спокойно и сигурно опазване на марката.

Трети мит

Българската марка важи за ЕС

Реалност: изключителното право е валидно само на територията, за която се отнася регистрацията.

Регистрацията на марка по правило има териториално действие. Специални правила има само за общоизвестните марки. В България действат:

Освен териториалното ограничение, действието на регистрацията се определя и от:

  • Представянето на марката - например публикуваното в официалния регистър изображение и това, използвано при означаване на брандираните продукти;
  • Стоките и услугите, за които важи регистрацията или се използва марката (с изключение на марките, ползващи се с известност).
Четвърти мит

Международната регистрация важи за целия свят

Реалност: липсва единна възможност за регистрация на марка в целия свят.
Пети мит

Една регистрация е достатъчна

маркаРеалност: случаите, в които с една регистрация може да се постигне оптимален обхват на закрила са специфични.

Обхвата на закрила се определя от множество фактори с променлива степен на влияние - например, една регистрация би била достатъчна когато марката представлява фантазийна дума, при транслитерацията на която не възникват съмнения:


ProfiDerm
ПрофиДерм


С колко регистрации ще бъде постигнат оптимален обхват на закрила в следващия пример? Трудно е да се прецени без да е известно къде и как ще се използва марката.


BECO ("Беко", лат.)
ВЕСО ("Veso", кир.)


Да действам ли сам?

Ползата от самостоятелно действие е ограничена - в повечето случаи е целесъобразно възлагането на специалист. Освен изгодна, професионалната услуга е сигурна и Ви освобождава време.

Notes:

  1. чл. 9 (1) от ЗМГО "Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица..."

Comments are closed.