Търговската марка – какво е важно да знам?

Tърговските марки

търговска марка символ
Какво е търговска марка?

Известната ябълка на Apple или емблемата на Вашия автомобил - търговската марка отличава конкурентите и насочва потребителя в неговия избор.

Най-често названието "търговска марка" се използва в широк смисъл, като родов термин, във връзка с функцията на марките да обозначават всякакви продукти реализирани в стопанската дейност – стоки и/или услуги. Легалното понятие е (само) "марка".

Търговски марки могат да бъдат най-разнообразни означения: думи, слогани, емблеми, имена, пиктограми, мелодии и др., но най-често срещаните са фирмено лого и логотип. [Вижте всички видове]

Когато марката представлява лого, закрилата включва всичките му елементи – думи, начин на изписване, цветове, графични части, както и взаимното им разположение.

По правило, марките не съдържат указания за технически или други характеристики, а самите те служат като гаранция за произход и качество.

Какво е запазена марка?

Едно означение се превръща в запазена марка, след като бъде регистрирано по предвидения за това ред. [вижте как]

Правото върху търговска марка се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия, който го е поискал (чл. 10 от ЗМГО).

Наличието на регистрация е предпоставката с най-голямо значение за защита на търговската марка от нарушения и предотвратяването на загуби от злоупотреби, фалшификати и имитации.

Единствено регистрираните марки подлежат на защита чрез искове за забрана на използването и обезщетение за вреди. Само към тях са приложими административнонаказателни мерки и граничен контрол.

Фирма и търговска марка

В практиката често се смесват понятията “търговска марка” и “фирма" (фирмено име/наименование). Докато марките разграничават конкурентните продукти – стоки или услуги, то фирмените имена идентифицират самия търговец, без връзка с конкретна стока или услуга.

Възможно е едно предприятие да реализира продукцията си, означена с една или повече търговски марки, които не съвпадат с търговското му наименование (фирмата). Съвпадението на търговска марка с фирма е рисковано, когато са притежание на различни лица.

Как се прави?

Търговска марка

Производството по регистрация обичайно продължава около 6 до 8 месеца, но може да бъде и значително по-дълго.

Вижте подробности за процедурата пред Патентно ведомство.

Колко струва?
Да действам ли сам?

Ползата от самостоятелно действие е ограничена - в повечето случаи е целесъобразно възлагането на специалист. Освен изгодна, професионалната услуга е сигурна и Ви освобождава време.

Comments are closed.