Търговска марка – какво е важно да знам?

Търговските марки - какво е важно да знам?

Какво е търговска марка?

Търговската марка отличава конкурентите и насочва потребителя в неговия избор. По правило, марките не съдържат указания за технически или други характеристики, а самите те служат като гаранция за произход и качество - например известната ябълка на Apple или емблемата на Вашия автомобил.

Най-често названието "търговска марка" се използва в широк смисъл, като родов термин, във връзка с функцията на марките да обозначават всякакви продукти реализирани в стопанската дейност – стоки и/или услуги. Легалното понятие е (само) "марка" 1.

За търговски марки се използват различни означения

Най-често срещаните видове са фирмено лого и логотип, но могат да бъдат също думи, слогани, емблеми, имена, пиктограми, мелодии и др.

Какво е запазена марка?

Едно означение се превръща в запазена марка, след като бъде регистрирано по предвидения за това ред - наличието на регистрация е предпоставката с най-голямо значение за защита на търговската марка от нарушения и предотвратяването на загуби от злоупотреби, фалшификати и имитации.

Единствено регистрираните марки подлежат на защита чрез искове за забрана на използването и обезщетение за вреди. Само към тях са приложими административнонаказателни мерки и граничен контрол.

Рискувам ли без регистрация?

Липсата на регистрация е съпътствана от два основни риска: загуба на инвестициите в бранда и отговорност за нарушениe на чужди права.

Какво печеля от регистрацията?

Регистрацията осигурява монопол върху използването на търговския знак. Притежателят ѝ може да забрани на друг да използва същия или объркващо сходен знак в търговската си дейност, включително и като фирмено наименование.

Как се прави и колко струва?

Правото върху търговска марка се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия, който го е поискал (чл. 10 от ЗМГО).

Международна закрила

Практическо значение за българските предприемачи имат основно три подхода:

Вижте полезна информация за марките на Европейския съюз [тук]
Международната регистрация не е еквивалент на "световна марка". Каква е разликата разберете [тук]
Подходящ е основно в два случая: когато закрила не може да се постигне по друг начин или когато интереса на заявителя се отнася само до въпросната държава. Особеностите на този подход зависят от конкретната държава.

Фирма и търговска марка

В практиката често се смесват понятията “търговска марка” и “фирма" (фирмено име/наименование). Докато марките разграничават конкурентните продукти – стоки или услуги, то фирмените имена идентифицират самия търговец, без връзка с конкретна стока или услуга.

Възможно е едно предприятие да реализира продукцията си, означена с една или повече търговски марки, които не съвпадат с търговското му наименование (фирмата). Съвпадението на търговска марка с фирма е рисковано, когато са притежание на различни лица [вижте повече].

Обхват на закрила

5 популярни мита за търговските марки

Първи мит

Нарушителят променя буква и ...марката не важи!?

Реалност: закрилата е в сила когато е възможно объркване, включително и при по-големи разлики.
Когато марката представлява лого, закрилата включва всичките му елементи – словна част, начин на изписване, цветове, графични части, както и взаимното им разположение.

 

Примери:

Объркване е възможно дори когато размяната на буквите води до различно значение на думата, защото потребителя възприема марката в нейната цялост.

 

Откъде идва?

Основание за този мит са специфични случаи, например - за българския потребител, означението „DIVIN” поставено върху напитка, би било объркващо сходно с популярната марка за бутилирана вода.

DEVIN   DIVIN

Във Франция, от друга страна, разликата най-вероятно би била достатъчна - предвид различното значение на думите във френския език (DEVIN-гадател; DIVIN-божествен).

Разликата става особено значима ако е придружена и с други отлики – например в шрифта, етикета или вида на брандираната напитка (например вода и вино).

Втори мит

Друг не може да регистрира моята марка

Реалност: Всеки би могъл да регистрира чужда марка - ако няма опозиция в предвидения от закона срок.

Притежателят на марка е ангажиран с подаването на опозиция - администрацията НЕ следи служебно за по-ранни права - това е т. нар. "опозиционна процедура", действаща в България от 2011 г. [повече за опозициите]

Примерите са многобройни - един от нашумелите напоследък е за марката "Боженци". Постоянно се правят опити за регистрация на чужди марки, включително известни брандове: жертви са Tesla, Lamborghini, Maserati и Bugatti.

Годишно над 90 хил. заявки за марки посочват България, затова е целесъобразно въвеждане на автоматизирано наблюдение (мониторинг) за спокойно и сигурно опазване на марката.

Трети мит

Българската марка важи за ЕС

Реалност: изключителното право е валидно само на територията, за която се отнася регистрацията.

Регистрацията на марка по правило има териториално действие. Специални правила има само за общоизвестните марки. В България действат:

Освен териториалното ограничение, действието на регистрацията се определя и от:

  • Представянето на марката - например публикуваното в официалния регистър изображение и това, използвано при означаване на брандираните продукти;
  • Стоките и услугите, за които важи регистрацията или се използва марката (с изключение на марките, ползващи се с известност).
Четвърти мит

Международната регистрация важи за целия свят

Реалност: липсва единна възможност за регистрация на марка в целия свят.
Пети мит

Една регистрация е достатъчна

маркаРеалност: случаите, в които с една регистрация може да се постигне оптимален обхват на закрила са специфични.

Обхвата на закрила се определя от множество фактори с променлива степен на влияние - например, една регистрация би била достатъчна когато марката представлява фантазийна дума, при транслитерацията на която не възникват съмнения:


ProfiDerm
ПрофиДерм


С колко регистрации ще бъде постигнат оптимален обхват на закрила в следващия пример? Трудно е да се прецени без да е известно къде и как ще се използва марката.


BECO ("Беко", лат.)
ВЕСО ("Veso", кир.)


Да действам ли сам?

Ползата от самостоятелно действие е ограничена - в повечето случаи е целесъобразно възлагането на специалист. Освен изгодна, професионалната услуга е сигурна и Ви освобождава време.

Notes:

  1. чл. 9 (1) от ЗМГО Определение: "Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци"

Comments are closed.