Опозиция и опазване на търговската марка

Опозиция на търговска марка Действащата система за регистрация на търговски марки наречена "опозиционна" налага притежателят търговска марка да следи и да се противопоставя срещу регистрацията на същата или подобна марка от друго лице чрез подаването на опозиция в предвидения в закона срок.

Интелектуална собственост

Как да разпознаем интелектуалната собственост в бизнеса? Безбройните търговски предложения биват разпознавани и избирани от потребителите благодарение на интелектуалната собственост, но как да я определим и разграничим?