Опозиция и опазване на търговската марка

Действащата система за регистрация на търговски марки наречена "опозиционна" налага притежателят търговска марка да следи и да се противопоставя срещу регистрацията на същата или подобна марка от друго лице чрез подаването на опозиция в предвидения в закона срок.

Търговска марка и търговско име (фирма)

Съвпадението между наименованието на търговеца (фирма) и наименованието на продукта (марка) не е проблем, когато са притежание на едно и също лице, но е рисковано, когато са притежание на различни лица.

Интелектуална собственост

Как да разпознаем интелектуалната собственост в бизнеса? Безбройните търговски предложения биват разпознавани и избирани от потребителите благодарение на интелектуалната собственост, но как да я определим и разграничим?