БЕЗПЛАТЕН КАЛКУЛАТОР: Подновяване регистрацията на търговска марка

Действието на регистрацията е 10 год. от датата на подаване на заявката за марка и може да се подновява за следващи периоди от по десет години неограничен брой пъти (чл. 20 от Закон за марките и географските означения, ЗМГО).

Сега можете да пресметнете цената за подновяване регистрацията на марка, а също и да ни възложите извършването на необходимите действия. 1

Notes:

  1. Пълномощно по образец от Патентно ведомство ще бъде изпратено на посочен от Вас имейл, който няма да бъде използван по никакъв друг повод освен във връзка с изпълнението на възложената поръчка.

Comments are closed.