Търговска марка и търговско име (фирма)

Съвпадението между наименованието на търговеца (фирма) и наименованието на продукта (марка) не е проблем, когато са притежание на едно и също лице, но е рисковано, когато са притежание на различни лица.

Нови такси за регистрация на марка в ЕС

С влизащите в сила на 23 март 2016г изменения в уредбата за марките с единно действие в ЕС се променя и системата за заплащане на съответните официални такси.…