Патентно бюро ЗЛАТАРЕВИ

Патентно бюро ЗЛАТАРЕВИ ®

Кантора по интелектуална собственост

Какво е "патентен адвокат"?

"Патентен адвокат" е адвокат, който е специализирал в областта на интелектуалната собственост – издаване и защита на патенти, регистрация на марки, промишлен дизайн и полезни модели, защита на авторски права. Правоспособните представители по индустриална собственост (ПИС) също са наричани често "патентен адвокат" или "адвокат интелектуална собственост".

Адвокатът по интелектуална собственост работи на пресечната точка между правото, маркетинга, творчеството и иноваторските идеи. Патентният адвокат създава и осъществява стратегията за опазване на паричните потоци генерирани от Вашите знания, идеи и концепции така, че да не се отклоняват към конкурентите.

Спечелете предимство с нашия професионален опит

В основаната през 1997 г. кантора по интелектуална собственост "Златареви" разполагате с квалифицирани патентни адвокати, юристи и инженери с многогодишна професионална практика, чиито опит е формиран в процеса на работа по хиляди патенти, търговски марки и защита на авторски права.

Без излишни трудности и по оптимален начин

Повече от 22 години участваме успешно в избора и защитата на множество успешни брандове, както и на нови технологии в разнообразни области на техниката.

Не искате конкурентите да Ви копират?

С нас пристъпвате директно към решението

• Патенти за продукти, изделия и методи
• Търговски марки, промишлен дизайн и полезни модели
• Защита срещу копиране, фалшификати и нелоялна конкуренция

Защо да избера ЗЛАТАРЕВИ ®

Бързина, сигурност, предвидимост

Предлагаме ясно решение за всяка палитра от възможности; нашите патентни адвокати разработват и ефикасно прилагат мерки за запазване, защита и управление на Вашата интелектуална собственост. Получавате прецизно изпълнение по утвърдени в практиката способи.

Печелите време

• Комплексна услуга
• Редовен и ясен отчет
• Контрол за изпълнението

Редуцирате риска

• Отговорни специалисти
• Богата практика
• Обективни очаквания

Контролирате разходите

• Проверени процедури
• Справедлива цена
• Без неочавани разходи

Знаем, че опитните мениджъри ценят ефективността

Вярваме, че цените са справедливи, когато плащате само това, от което имате нужда. Изготвяме и изпращаме ясни и информативни оферти, съобразени с Вашите цели в конкретните условия.

Те се довериха на ЗЛАТАРЕВИ ®

caret-down caret-up caret-left caret-right
"Ползвам професионално услугите и получавам обективни, компетентни и отговорни съвети."
"Обективно становище и цялостно съдействие при изпълнение на решенията – това, на което разчитам."
"Елиминирах притесненията си за търговските марки - Златареви имат грижата за всичко."
"Целесъобразните и гъвкави решения за всеки един случай ни помагат да спестим излишни разноски."
"Доверявам се на Златареви при преценка на риска за патентите и марките, които управлявам."
"Златареви са отлични специалисти и спокойно се фокусирам върху собствените си задачи."

Comments are closed.