Конкурентите Ви копират?

Разработваме и ефикасно прилагаме мерки за запазване, защита и управление на интелектуалната собственост - ТЪРГОВСКИ МАРКИ и ПАТЕНТИ.

Ясно решение за всяка палитра от възможности!

 

Редуцирате
риска

Отговорни специалисти,
богата практика и
задълбочени познания.
 

Оптимизирате
разходите

Проверени процедури
и форми на защита -
без неочаквани разноски.
 

Печелите
време

Комплексна услуга,
утвърдени способи и
прецизно изпълнение.

Гарантираме конфиденциалност

Работният процес е фокусиран към постигане на набелязаните цели, без излишни формалности и по оптимален начин.

Патентно бюро ЗЛАТАРЕВИ ®

"Обективно становище и цялостно изпълнение – на това съм разчитала при Златареви."
Мая Герасимова"Доверявам се на Кантора "Златареви" при преценка на риска за проектите, които управлявам."
Петър Илиев"От „Златареви“ винаги съм получавал обективни, компетентни и отговорни съвети."
Константин Марков