Патентно бюро ЗЛАТАРЕВИ ®

Спечелете предимство с нашия опит в избора и управлението на успешни брандове и нови технологии.

  
 

Редуцирате
риска

  • Отговорни специалисти
  • Богата практика
  • Задълбочени познания

[за кантората]
 

Печелите
време

  • Комплексна услуга
  • Утвърдени способи
  • Прецизно изпълнение

[как работим]
 

Оптимизирате
разходите

  • Проверени процедури
  • Реална защита
  • Без неочаквани разноски

[как пестите]

Не искате конкурентите да Ви копират?

Разработваме и ефикасно прилагаме мерки за запазване, защита и управление на интелектуалната собственост. Работният процес е фокусиран към постигане на набелязаните цели, без излишни формалности и по оптимален начин.

ЗЛАТАРЕВИ ®
Ясно решение за всяка палитра от възможности!

"Обективно становище и цялостно изпълнение – на това съм разчитала при Златареви."
Мая Герасимова"Доверявам се на Кантора "Златареви" за проектите, които управлявам."
Петър Илиев"От „Златареви“ винаги съм получавал обективни, компетентни и отговорни съвети."
Константин Марков