Патентно бюро ЗЛАТАРЕВИ

Какво е „патентен адвокат“?

„Патентен адвокат“ е адвокат, който е специализирал в областта на интелектуалната собственост – издаване и защита на патенти, регистрация на марки, промишлен дизайн и полезни модели, защита на авторски права. Правоспособните представители по индустриална собственост (ПИС) също са наричани често „патентен адвокат“ или „адвокат интелектуална собственост“.

ПАТЕНТНО БЮРО | КАНТОРА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ЗЛАТАРЕВИ ®

В основаната през 1997 г. кантора по интелектуална собственост „Златареви“ разполагате с квалифицирани патентни адвокати, юристи и инженери с професионален опит формиран в процеса на работа по хиляди патенти, търговски марки и защита на авторски права.

Адвокатът по интелектуална собственост работи на пресечната точка между правото, маркетинга, творчеството и иноваторските идеи. Патентният адвокат създава и осъществява стратегията за опазване на паричните потоци генерирани от Вашите знания, идеи и концепции така, че да не се отклоняват към конкурентите.

Не искате другите да Ви копират?

С нас пристъпвате директно към решението!

• Патенти за продукти, изделия и методи
• Търговски марки, промишлен дизайн и полезни модели
• Защита срещу копиране, фалшификати и нелоялна конкуренция

ПАТЕНТНО ПРАВО

Защита на Вашите изделия, продукти, идеи и концепции

АВТОРСКО ПРАВО

Защита на музикални произведения, литература и изкуство

ЗАПАЗЕНИ МАРКИ

Защита на имена, корпоративна идентичност, бранд или лого

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Външен вид на промишлени изделия и продукти

ЗАЩИТА ОТ ИМИТАЦИИ

Нелоялна конкуренция чрез имитация на лица и продукти

СРЕЩУ ПЛАГИАТСТВО

Борба с престъпления против интелектуалната собственост

Спечелете предимство с нашия опит

Повече от 22 години участваме успешно в избора и защитата на множество успешни брандове, както и на нови технологии в разнообразни области на техниката.

Знаем, че опитните мениджъри ценят ефективността

Вярваме, че цените са справедливи, когато плащате само това, от което имате нужда. Изготвяме и изпращаме ясни и информативни оферти, съобразени с Вашите цели в конкретните условия.

Защо да избера ЗЛАТАРЕВИ ®

Бързина, сигурност, предвидимост

Предлагаме ясно решение за всяка палитра от възможности; нашите патентни адвокати разработват и ефикасно прилагат мерки за запазване, защита и управление на Вашата интелектуална собственост. Получавате прецизно изпълнение по утвърдени в практиката способи.

Печелите време

• Комплексна услуга
• Редовен и ясен отчет
• Контрол за изпълнението

Редуцирате риска

• Отговорни специалисти
• Богата практика
• Обективни очаквания

Контролирате разходите

• Проверени процедури
• Справедлива цена
• Без неочаквани разходи

Те се довериха на ЗЛАТАРЕВИ ®

Ползвам професионално услугите и получавам обективни, компетентни и отговорни съвети.„​

Обективно становище и цялостно съдействие при изпълнение на решенията – това, на което разчитам.„​

Елиминирах притесненията си за търговските марки – Златареви имат грижата за всичко.„​

Целесъобразните и гъвкави решения за всеки един случай ни помагат да спестим излишни разноски.„​

Доверявам се на Златареви при преценка на риска за патентите и марките, които управлявам.„​

Златареви са отлични специалисти и спокойно се фокусирам върху собствените си задачи.„​

Сфери на дейност

Патентно право и търговски марки; адвокат авторско право и интелектуална собственост; нарушения на правата свързани с тях. Противодействие срещу нелоялна конкуренция.

Услуги

Патентоване и регистрация на права в България и чужбина. Съдебни спорове за права и нарушения, и дела по обвинения за престъпления против интелектуалната собственост.

Професионален опит

Основана през 1997 г. кантора „Златареви“ е от най-старите действащи патентни бюра в България, рег. №А6 в Патентното ведомство и №37017 в Службата за интелектуална собственост на ЕС.

Comments are closed.