Патентно бюро ЗЛАТАРЕВИ

Какво е „патентен адвокат“?

„Патентен адвокат“ е адвокат, който е специализирал в областта на интелектуалната собственост – издаване и защита на патенти, регистрация на марки, промишлен дизайн и полезни модели, защита на авторски права. Правоспособните представители по индустриална собственост (ПИС) също са наричани често „патентен адвокат“ или „адвокат интелектуална собственост“.

Адвокатът по интелектуална собственост работи на пресечната точка между правото, маркетинга, творчеството и иноваторските идеи. Патентният адвокат създава и осъществява стратегията за опазване на паричните потоци генерирани от Вашите знания, идеи и концепции така, че да не се отклоняват към конкурентите.

ПАТЕНТНО БЮРО | КАНТОРА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ЗЛАТАРЕВИ ®

В основаната през 1997 г. кантора по интелектуална собственост „Златареви“ разполагате с квалифицирани патентни адвокати, юристи и инженери с професионален опит формиран в процеса на работа по хиляди патенти, търговски марки и защита на авторски права.

Защо да използвам услугите на патентен адвокат?

Интелектуалната собственост е най-абстрактния правен отрасъл – например в други отрасли или в гражданската реч понятията повишена отличителност, придобита отличителност, общоизвестност, репутация – не без основание – биха били приети за синоними. Подобно е и положението с термините преждеползване, (по-ранно) действително използване, приоритет и старшинство. За адвокатите практикуващи в областта на интелектуалната собственост това обаче са понятия с различен смисъл и използването им може да доведе до съвсем различни правни последици.

Патентният адвокат е незаменим не само поради необходимостта от правилно боравене с понятията, но и заради задълбочените знания относно системата от норми регулираща материята на интелектуалната собственост, както и тяхното съдържание, които знания са ключови за правната стабилност и успешната защита на даден проект. Използването на патентен адвокат редуцира рисковете, а също така пести време и съответно – пари, защото всяка минута, в която мислите за несвойствени задачи Ви отнема от времето за изграждане на собствения бизнес.

Искате защита срещу копиране, фалшификати, имитации и нелоялна конкуренция?

С нас пристъпвате директно към решението!

ПАТЕНТНО ПРАВО

Защита на Вашите изделия, продукти, идеи и концепции

АВТОРСКО ПРАВО

Защита на музикални произведения, литература и изкуство

ЗАПАЗЕНИ МАРКИ

Защита на имена, корпоративна идентичност, бранд или лого

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Външен вид на промишлени изделия и продукти

ЗАЩИТА ОТ ИМИТАЦИИ

Нелоялна конкуренция чрез имитация на лица и продукти

СРЕЩУ ПЛАГИАТСТВО

Борба с престъпления против интелектуалната собственост

Какво обхваща дейността на патентния адвокат?

Идентификация на интелектуалната собственост

Безбройните търговски предложения биват разпознавани и избирани от потребителите благодарение на интелектуалната собственост, но как да определим и разграничим кои интелектуални активи имат роля за формирането на желаните икономически резултати?

Благодарение на опита си патентните адвокати могат съвсем точно да идентифицират различните видове интелектуална собственост в комплексната дейност на дадено предприятие и да предложат оптимален подход за тяхната защита.

След като се определи кои патентоспособни активи осигуряват прираст в печалбата, може целенасочено да се изгради подходяща защита за тях.

Спечелете предимство с нашия опит

От 1997 г. участваме успешно в избора и защитата на множество успешни брандове в различни отрасли на промишлеността, както и на нови технологии в разнообразни области на техниката.

Защо да избера ЗЛАТАРЕВИ ®

• Предлагаме ясно решение при широка палитра от възможности
• Получавате прецизно изпълнение по утвърдени в практиката способи
• Разполагате с контрол за изпълнението

Бързина

Печелите време

• Редовни и ясни отчети
• Следене на сроковете
• Комплексна услуга

Предвидимост

Контролирате разходите

• Проверени процедури
• Предвидими разходи
• Справедлива цена

Сигурност

Редуцирате риска

• Отговорни специалисти
• Обективни очаквания
• Богата практика

Нашите специалисти

Патентните адвокати от агенция Златареви® разработват и ефикасно прилагат мерки за запазване, защита и управление на Вашата интелектуална собственост.

Инж. Мария Златарева

Съдружник

Райна Пиперкова
Инж. Райна Пиперкова

Управител

Божидар Йовчев

Сътрудник

Знаем, че опитните мениджъри ценят ефективността

Вярваме, че цените са справедливи, когато плащате само за това, от което имате нужда. Изготвяме и изпращаме ясни и информативни оферти, съобразени с Вашите цели в конкретните условия.

Те се довериха на ЗЛАТАРЕВИ ®

Ползвам професионално услугите и получавам обективни, компетентни и отговорни съвети.„​

Обективно становище и цялостно съдействие при изпълнение на решенията – това, на което разчитам.„​

Елиминирах притесненията си за търговските марки – Златареви имат грижата за всичко.„​

Целесъобразните и гъвкави решения за всеки един случай ни помагат да спестим излишни разноски.„​

Доверявам се на Златареви при преценка на риска за патентите и марките, които управлявам.„​

Златареви са отлични специалисти и спокойно се фокусирам върху собствените си задачи.„​

Сфери на дейност

Патентно право и търговски марки; адвокат авторско право и интелектуална собственост; нарушения на правата свързани с тях. Противодействие срещу нелоялна конкуренция.

Услуги

Патентоване и регистрация на права в България и чужбина. Съдебни спорове за права и нарушения, и дела по обвинения за престъпления против интелектуалната собственост.

Професионален опит

Основана през 1997 г. кантора „Златареви“ е от най-старите действащи патентни бюра в България, рег. №А6 в Патентното ведомство и №37017 в Службата за интелектуална собственост на ЕС.

Comments are closed.