Интелектуална собственост

Как да разпознаем интелектуалната собственост в бизнеса?

Безбройните търговски предложения биват разпознавани и избирани от потребителите благодарение на интелектуалната собственост, но как да я определим и разграничим?

Пътувате по непознат път. Време е за почивка и презареждане с гориво?
Повечето от нас разпознават предпочитаната верига бензиностанции отдалече и предпочитат да се възползват от очакваното качество, вместо да изчакат до момент, в който няма да имат избор.

Как всъщност познахте от коя верига е бензиностанцията? Може би отдалече забелязахте издигащ се край пътя триъгълник?

интелектуална собственост

Знае се, че до този триъгълник има обект на австрийската верига OMV. В този случай триъгълникът несъмнено е бизнес идентификатор, който изпълнява функцията на търговска марка – отличава бензиностанциите на OMV от всички останали.

След като се определи кои активи имат роля за формирането на прираст в икономическите резултати, може целенасочено да се изгради подходяща защита за тях.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Чрез тях разпознаваме предложенията на различните търговци

Идентификацията на търговските марки е сравнително лесна - бързо се разпознават комбинациите от характерни цветове, логотип, словни означения и емблеми:

Продукти, качеството на които е гарантирано от съответната верига също са брандирани със собствени марки, например горива или масла:

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Технологиите са навсякъде - продукти, изделия, методи

Състав на горивата, системи за зареждане и отчитане, информационни табла, и дори прилежащия софтуер, който в случая би бил патентоспособен (като част от друг патентоспособен продукт).

Патенти и полезни модели

Традиционни форми на закрила, които подпомагат техническия прогрес и защитават инвестициите.

Особено подходящи са в случаите, когато технологията, стояща зад конкретното изделие може да бъде сравнително лесно (и евтино) разкрита - например чрез "Reverse engineering", а също и когато е необходимо правата да бъдат официално признати.

Кnow-how, производствен опит

От рекламите знаем, че различните видове горива съдържат добавки - за подобряване на горенето, почистване на горивната система и т.н. Знаем ли обаче кои са тези добавки? A достатъчно ли е простото им механично размесване, за да се получи рекламирания ефект?

За разлика от патентната закрила, запазването в тайна не е ограничено със срок - защитени сме докато можем да я опазим.

Част от изобретенията, съзнателно или не, се закрилят чрез запазването им в тайна – общоизвестни примери са рецептите за Coca-Cola и Nutella.

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Дизайнът може да е ключов за привличане на желаната група потребители

Промишления дизайн е видимия външен вид на продукта - например туба за моторно масло, етикет или стелаж за излагане на стоки, а дори и рекламните площи.

Търговските марки и промишления дизайн могат да бъдат представени по идентичен начин - като етикети или триизмерни опаковки (например туби за моторно масло). Вижте каква е разликата между тях.

Поради регистрационната процедура (без реална проверка дали изискванията на закона са изпълнени), чести са опитите промишления дизайн да се използва като инструмент за "оправдание" при използване на чужда интелектуална собственост. Законът предоставя възможности за противодействие срещу подобни опити, но за жалост са доста скъпи.

Например този регистриран под номер 6656 промишлен дизайн за бензиностанция напомня дизайна на бензиностанциите OMV:

Индустриална собственост

АВТОРСКО ПРАВО

Рекламни текстове, фотографии, дизайн

Наред с изброените дотук обекти на индустриална собственост, използваните рекламни текстове, фотографии, дизайни и други произведения, биха могли да попаднат и в приложното поле на авторскоправната закрила.

Както е известно, авторското право възниква в момента на създаване на произведението. Това означава, че както създаването, така и предоставянето за използване на произведенията, особено в режим на поръчка, следва да е надлежно документирано.

Въпроси:

Как може да се защити слоган „Повече от движение“ (OMV):

  • като търговска марка;
  • като авторско право;
  • и двете.

Как може да се регистрира рекламния пилон с триъгълник на върха?

  • като търговска марка
  • като промишлен дизайн

Каква е разликата при обхвата на закрилата в двата случая?

Comments are closed.