Нови такси за регистрация на марка в ЕС

С влизащите в сила на 23 март 2016г изменения в уредбата за марките с единно действие в ЕС се променя и системата за заплащане на съответните официални такси.…

БЕЗПЛАТЕН КАЛКУЛАТОР: Цена за патент

Патент: цена за патентоване на изобретение