Закон за Търговските и индустриалните марки, 1893

В България търговските марки са уредени нормативно за пръв път в Закон за Търговските и индустриалните марки, обнародван в Държавен вестник бр. 16 от 22 Януари 1893 г.

Втори закон със същото наименование е приет през 1904 г.

Comments are closed.