Нови такси за регистрация на марка в България

От 12/12/2017 г. е в сила нова Тарифа за таксите събирани от Патентното ведомство на Република България. 1

Пресметнете точния размер на таксите с нашия безплатен калкулатор.

Comments are closed.