Нови такси за регистрация на марка в ЕС

С влизащите в сила на 23 март 2016г изменения в уредбата за марките с единно действие в ЕС 1 се променя и системата за заплащане на съответните официални такси.

От значение за определянето на конкретния размер дължими такси са следните промени:

  • Размерът на базовата такса, както за заявяване, така и за подновяване на регистрацията е намален на 850 Евро
  • Базовата такса включва посочване на стоки или услуги само в един клас от МКСУ (до измененията – в три);

Пресметнете точния размер на таксите с нашия безплатен калкулатор.

Comments are closed.