Патент и патентоване – какво е важно да знаем?

Специфичното значение на термина "патентоване" е свързано с производството по признаване на изключително право върху изобретение чрез издаване на патент или регистрацията на полезен модел.