Опозиция и опазване на търговската марка

Действащата система за регистрация на търговски марки наречена "опозиционна" налага притежателят търговска марка да следи и да се противопоставя срещу регистрацията на същата или подобна марка от друго лице чрез подаването на опозиция в предвидения в закона срок.

Интелектуалната собственост в онлайн бизнеса

Ръководите успешен бизнес или сега започвате - изграждането на успешно онлайн присъствие е в огромната си част интелектуален труд, чиято стойност често е незаслужено пренебрегвана. Вижте как да опазите пазарния си дял от чужди посегателства.

Популярни митове за търговските марки

Уверени ли сте, че друг не може да регистрира Вашата марка? За съжаление това не е точно така! Реалността и очакванията не винаги съвпадат, а отклоненията нерядко създават проблеми.

Търговска марка и търговско име (фирма)

Съвпадението между наименованието на търговеца (фирма) и наименованието на продукта (марка) не е проблем, когато са притежание на едно и също лице, но е рисковано, когато са притежание на различни лица.

Интелектуална собственост

Как да разпознаем интелектуалната собственост в бизнеса? Безбройните търговски предложения биват разпознавани и избирани от потребителите благодарение на интелектуалната собственост, но как да я определим и разграничим?