Да запазя ли търговския си знак?

Регистрацията осигурява монопол върху използването на търговския знак. Притежателят ѝ може да забрани на друг да използва същия или объркващо сходен знак в търговската си дейност, включително и като фирмено наименование.

Опозиция и опазване на търговската марка

Действащата система за регистрация на търговски марки наречена "опозиционна" налага притежателят търговска марка да следи и да се противопоставя срещу регистрацията на същата или подобна марка от друго лице чрез подаването на опозиция в предвидения в закона срок.

Интелектуалната собственост в онлайн бизнеса

Ръководите успешен бизнес или сега започвате - изграждането на успешно онлайн присъствие е в огромната си част интелектуален труд, чиято стойност често е незаслужено пренебрегвана. Вижте как да опазите пазарния си дял от чужди посегателства.

Търговска марка и търговско име (фирма)

Съвпадението между наименованието на търговеца (фирма) и наименованието на продукта (марка) не е проблем, когато са притежание на едно и също лице, но е рисковано, когато са притежание на различни лица.