Да действам ли сам?

Успешните мениджъри изграждат брандове и вдъхновяват развитието на нови технологии. Наясно са и с ползите от правната закрила, но знаем - фокусирането в буквата на закона отклонява от печелившите идеи.

Редуциран риск

Валутата е Вашето време!

Предимства - редуцирате риска

Справедлива цена

Вярваме, че цените са справедливи, когато плащате само това, от което имате нужда. Изготвяме и изпращаме индивидуални оферти, съобразени с условията на всяко запитване.

Информиран избор

Опитните специалисти предоставят своевременна, пълна и точна информация за същността, предимствата и недостатъците на всяка възможност.

Контрол на разходите

Често целесъобразното решение е да се приложи комбинация от действия – ние ще се погрижим разходите да бъдат оптимизирани честно и без дублиране.

Правилно решение

Не цитираме знанията си в алинеи и параграфи – изграждаме стратегии и перспективи.
– дали е възможно
– дали има смисъл

Оптималния път към целта на справедлива цена - "ЗЛАТАРЕВИ" са правилното решение.

Петър Илиев

IdeaЗа всяка професия, свободният пазар определя цената така, че в по-голямата част от случаите, да е по-изгодно работата да бъде възложена на специалист. Уверете се, че сме Ваш надежден партньор - вижте повече за това как работим и поискайте Вашата оферта сега!

Защо професионалните услуги са по-изгодни?

Изпълнявайки основните си задължения, служителят създава 100 лв. полезна стойност на час. За да бъде възможно да извърши друга (неприсъща) дейност, същият този служител ще трябва да усвои и поддържа знания в различна област. Тази необходимост има най-малко следните неблагоприятни последици:

 • за времето, което извършва несвойствени действия служителят създава по-ниска полезна стойност - от тук идва основната разлика в реалната парична оценка;
 • изоставане в основната дейност и квалификация, което в повечето случаи води до верижно изоставане на всички свързани дейности в предприятието;
 • при извършване на несвойствена дейност е по-голяма вероятността от допускане на грешки и неточности;
 • трудно може да се търси реална отговорност за евентуални пропуски, които често се откриват след години;
 • от клиенти, които преди да ни се доверят са водили делата си самостоятелно, знаем за поне два случая, в които са загубени сериозни суми заради измами - вижте повече за тези случаи.

От друга страна, задължение и необходимост на професионалния представител е да поддържа знанията си на възможно най-високо ниво, и в съответствие с най-новите тенденции и практики. При използването на утвърдени процедури запознаването с особеностите на случай със същата фактическа и правна сложност отнема около час, а фактическото изпълнение – около 2 до 4 часа. И тук са налице разноски за администриране, както и необходимост от формиране печалба, която да обезпечи съществуването на дейността, включително дългосрочната грижа за делата на клиента.

Примерна оценка на разноските:

подготовка и изпълнениеразноски
(нето, лв.)
очаквано
оскъпяване
примерна цена, лв.:
Неспециалист:от 12 до 15 часа
(включително водене на кореспонденция, следене на срокове, действия по заплащане на такси и представяне на съответните платежни документи, отстраняване на нередовности и др. подобни).
от 1200 до 1500+ разноски за администрираненад 1500
Професионален представител:~5 часа~500разноски за администриране,
печалба
~750-1000

Всички имат полза

Специализацията и разпределянето на дейностите са изгодни за всички – иначе съществуването на дадена професия би било безсмислено:

 • Поръчващият (клиент) получава по-качествено изпълнение на по-ниска цена и по-висок авторитет - наличието на професионален представител е явен сигнал за успех и професионализъм и ясно указание, че правата ще бъдат защитавани.
 • Печели и представителят – както от добавената парична стойност, така и заради повишаването на опита и квалификацията си.
 • Накрая, но не на последно място - печели и обществото – не само чрез печалбата на лицата, които го съставляват, но и чрез повишаване нивото на специални знания.

Кога е подходящо самостоятелно изпълнение?

Възможността за самостоятелно изпълнение е за предпочитане ако имате опит от предходни неотдавнашни сходни случаи или когато времето и евентуалните грешки не са от решаващо значение - понякога решението дали да се постави отметка във формуляр изисква часове проучвания 1. При усложнения (например при получена опозиция или предварителен отказ) е препоръчително да се обърнете към специалист. Ако се справяте добре с усложненията - защо не помислите за кариера в областта на индустриалната собственост?

caret-down caret-up caret-left caret-right
"Ползвам професионално услугите и получавам обективни, компетентни и отговорни съвети."
"Обективно становище и цялостно съдействие при изпълнение на решенията – това, на което разчитам."
"Елиминирах притесненията си за търговските марки - Златареви имат грижата за всичко."
Нели Радева
"Целесъобразните и гъвкави решения за всеки един случай ни помагат да спестим излишни разноски."

Notes:

 1. Дали да описваме и доколко подробно марката, и цветовете, в които е представена? Да отбележим ли, че претендираме за определен цвят като отличителна характеристика?
  Във всеки от вариантите заявката ще бъде разгледана, но дали крайният резултат ще е именно този, който ще защитава успешно бизнеса? За съжаление последното често се разбира късно и по неприятен начин.

Comments are closed.