Момчил Златарев

Патентен адвокат интелектуална собственост

Момчил Златарев

Адвокат, съдружник
Представител по индустриална собственост
Оценител на патенти и търговски марки

View Momchil Zlatarev's profile on LinkedIn

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • (от 1998 до сега) Работи в областта на интелектуалната собственост
  • (от 2007 до сега) Съдружник и управител на кантората

КВАЛИФИКАЦИЯ:

  • Магистър по право, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – юридически факултет
  • (2003) Специализация “Управление и право на интелектуалната собственост, Университет за национално и световно стопанство, София

ОБЩУВАНЕ:

  • Английски и руски език

ЛИЧЕН БЛОГ: МАРКИтинг лечебница

Comments are closed.