Инж. Мария Янакиева-Златарева

Мария Златарева

Инж. Мария Златарева

Основател на кантората
Представител по индустриална собственост
Оценител на интелектуална собственост

№87 в регистъра на Патентно ведомство; № 0124100 в регистъра на Европейско патентно ведомство; № 37018 в регистъра на EUIPO

КВАЛИФИКАЦИЯ:

  • Строителен инженер (1972), Университет по архитектура, строителство и геодезия, София
  • Патентен специалист (1980), Технически университет, София

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • 1972-1977 – Проектант в АГРОПРОМПРОЕКТ, София
  • 1978-1997 – Работи в Патентно ведомство на Република България като експерт и в последствие като държавен експерт в областта на строителството, строителните технологии, високоетажно строителство, и промишлени строежи, хидравлична техника, пътни, и железопътни конструкции, и тунели
  • 1993 – Оценител на интелектуална собственост
  • 1994 – Лектор по защита и оценяване на интелектуалната собственост
  • 1997 – Представител по индустриална собственост
  • 2002 – Професионален представител пред Европейското патентно ведомство
  • 2007 – Професионален представител пред Службата за интелектуална собственост на ЕС

ОБЩУВАНЕ:

  • Английски, френски и руски език

АВТОР НА:
Търговските марки - част първа Търговските марки - част втора

Comments are closed.