Успешно защитихме клиент в дело за авторскоправни нарушения

Авторско право

Адвокатите от кантора „Златареви“ успешно защитиха клиент по дело за нарушение на авторски права, което беше заведено срещу него от Мюзикаутор.

В исковата си молба СНЦ Мюзикаутор твърди, че клиент на кантората е озвучавал търговски обект (в случая ресторант) неправомерно с музикални произведения, които – като обект на закрила от авторското право – се състоят от две самостоятелни части: музика и текст, върху всяка от които части съществува отделно авторско право, чиито титуляр е съответно композитора и автора на текста. Претендира се обезщетение в размер на 2500 лв.

С Решение 175/24.03.2021 г. Апелативен съд – София уважи аргументите на защитниците на ответника – адв. Златарев и адв. Андреев – и окончателно отхвърли исковете на СНЦ Мюзикаутор като недоказани. Решението на съда можете да прочетете в Единния портал за електронно правосъдие тук.

Comments are closed.