Да запазя ли търговския си знак?

Моята марка като запазен търговски знак

Как печеля от регистрацията?

Регистрацията осигурява монопол върху използването на търговския знак. Притежателят ѝ може да забрани на друг да използва същия или объркващо сходен знак в търговската си дейност, включително и като фирмено наименование.

Рискувам ли без регистрация?

Липсата на регистрация е съпътствана от два основни риска: загуба на инвестициите в бранда и отговорност за нарушениe на чужди права.

Международна закрила

Практическо значение за българските предприемачи имат основно три подхода:

Единна регистрация за държавите от Европейския съюз
Вижте полезна информация за марките на Европейския съюз [тук]
Международна регистрация по реда на Мадридската спогодба и Протокола
Международната регистрация не е еквивалент на "световна марка". Каква е разликата разберете [тук]
Национална регистрация в съответната чужда държава
Подходящ е основно в два случая: когато закрила не може да се постигне по друг начин или когато интереса на заявителя се отнася само до въпросната държава. Особеностите на този подход зависят от конкретната държава.

Comments are closed.