Издаване на патенти

Национални и международни патенти

Мога ли да защитя идея или концепция от копиране?

Патентът осигурява монопол върху производството, прилагането или предлагането за продажба на патентованото решение или негов еквивалент.

Внедряване на продукти и технологии

При нов за предприятието продукт или технология не трябва да носите отговорност за нарушение на чужди права. За целта се прави т.нар. "проучване за патентна чистота".

Международна закрила

Практическо значение за българските предприемачи имат основно три подхода:

Каква е разликата между "Европейски патент" и "Единен европейски патент" както и подробности за двата варианта на закрила можете да разберете [тук]

Международна заявка по Договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty, PCT) не е равнозначна на "световен патент" - по същество представлява улеснение, при което част от процедурата се изпълнява пред международен орган с унифицирани изисквания.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас [контакти]

Подходящ е основно в два случая: когато закрила не може да се постигне по друг начин или когато интереса на заявителя се отнася само до въпросната държава. Особеностите на този подход зависят от конкретната държава.

Comments are closed.