Патентно бюро ЗЛАТАРЕВИ ®

Спечелете предимство с нашия опит в избора и управлението на успешни брандове и нови технологии. Постигнете набелязаните цели без излишни формалности и по оптимален начин.

 

Защо да избера ЗЛАТАРЕВИ ®

 
РЕДУЦИРАТЕ
РИСКА
  • Отговорни специалисти
  • Богата практика
  • Задълбочени познания

[за кантората]
 
ПЕЧЕЛИТЕ
ВРЕМЕ
  • Комплексна услуга
  • Утвърдени способи
  • Прецизно изпълнение

[как работим]
 
ОПТИМИЗИРАТЕ
РАЗХОДИТЕ
  • Справедлива цена
  • Проверени процедури
  • Без неочаквани разноски

[как пестите]

Не искате конкурентите да Ви копират?

Предлагаме ясно решение за всяка палитра от възможности! Разработваме и ефикасно прилагаме мерки за запазване, защита и управление на Вашата

Те се довериха на ЗЛАТАРЕВИ ®

"Обективно становище и цялостно изпълнение – на това съм разчитала при Златареви."
Мая Герасимова"Доверявам се на Кантора "Златареви" за проектите, които управлявам."
Петър Илиев"От „Златареви“ винаги съм получавал обективни, компетентни и отговорни съвети."
Константин Марков