Въпроси и отговори за опозиционната процедура

Все по-чести са запитванията свързани с получени уведомления по чл. 10 (2); чл. 11 (1) и чл. 13 (1) от Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения.

Опозиции срещу регистрацията на означение като търговска марка се получават най-често при липса на предварително проучване или когато резултатите от него не са анализирани от специалист.

Какво е „опозиция на търговска марка“ и какво да направя, когато получа такава можете да разберете [тук].

Comments are closed.