Интелектуалната собственост в онлайн бизнеса

Ръководите успешен бизнес или сега започвате - изграждането на успешно онлайн присъствие е в огромната си част интелектуален труд, чиято стойност често е незаслужено пренебрегвана. Вижте как да опазите пазарния си дял от чужди посегателства.

Интелектуална собственост

Как да разпознаем интелектуалната собственост в бизнеса? Безбройните търговски предложения биват разпознавани и избирани от потребителите благодарение на интелектуалната собственост, но как да я определим и разграничим?

Единен европейски патент

Вече няколко години се готви появата на Европейски патент с единно действие (European patents with unitary effect /Unitary Patent/), чрез който бизнесът очаква да получи закрила на иновациите по облекчен ред и с по-малко разходи.

Какво е „Единен европейски патент“

Патент и патентоване – какво е важно да знаем?

Специфичното значение на термина "патентоване" е свързано с производството по признаване на изключително право върху изобретение чрез издаване на патент или регистрацията на полезен модел.