Инж. Румен Георгиев Караджов

Инж. Румен Караджов

Представител по индустриална собственост
№ 177 в регистъра на Патентно ведомство

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • Патентен Специалист (1972) Технически университет, София
  • Машинен инженер (1966) Технически университет, София

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • (2002 до сега) Представител по индустриална собственост (Патентен представител)
  • (1994 - 2002) Началник “Централна патентна библиотека” на Патентно ведомство
  • (1975 – 1993) Работи в Патентно ведомство на Република България като експерт и държавен експерт в областта на машини за обработка за земята (вкл. селскостопанска техника), железопътни подвижни състави, подземни съоръжения
  • (1969 – 1974) Център за иновации
  • (1966 – 1969) Инженер по изпитване на конструкцията на вагоните

ОБЩУВАНЕ:

  • Немски и руски език

Comments are closed.